Välj en sida

DANDERYDS GYMNASIUM

Adress: Danderyd

Arkitekt: Åsa Wijgård i samarbete med Lena Dranger

Beställare: Danderyds kommun

År: 2006-2007

 

Om- och tillbyggnad av gymnasieskola, omfattatande b la matsal/kök, NO-salar, nya lektionssalar och liten ny aula.