Välj en sida

JAKOBSBERGS FOLKHÖGSKOLA

Adress: Jakobsberg

Arkitekt: Kerstin Skeppstedt Drotz

Beställare: Jakobsbergs Folkhögskola

År: 2011-2016 (pågående)

Ombyggnad, renovering, inredning och färgsättning av skollokaler av olika slag, t ex en kombinerad aula/gymnastiksal, ett bibliotek, klassrum, elev- och personallokaler av olika slag. Lokalerna inryms i flera byggnader från olika tidsepoker.